banner

Thông báo

THÔNG BÁO THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH

icon05.01.2023

Bắt đầu từ ngày 06/01/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) áp dụng thay đổi một số quy định về giao dịch. Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng như sau:

  • Thay đổi đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ 100 trái phiếu thành 1 trái phiếu.
  • Bỏ lệnh ATC trong phiên khớp lệnh định kỳ đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết.

* Lưu ý: Chưa áp dụng đối với các Bảng Cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan

news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 2 năm 2023. Nội dung chi tiết: xem tại đây Trân trọng./.

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 1 năm 2023. Nội dung chi tiết: xem tại đây Trân trọng./.

Đọc thêmicon
news

Loại bỏ cổ phiếu: TCM ra khỏi danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 19/01/2023

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023. Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Sáu ngày 27/01/2023.

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang