banner

Thông báo

Thông báo Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ (Bổ sung NO1)

icon24.06.2024
Kính gửi Quý Khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại APSC, cụ thể:
1. Bổ sung mã NO1 vào danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 24/06/2024.
2. Các mã chứng khoán khác trong Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC hiện đang áp dụng không thay đổi.

Nội dung chi tiết: xem tại đây

Bài viết liên quan

news

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ

Đọc thêmicon
news

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5

Đọc thêmicon
news

Thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang