Bài viết liên quan

news

Loại bỏ cổ phiếu: TCM ra khỏi danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 19/01/2023

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023. Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Sáu ngày 27/01/2023.

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ dự kiến quý 1 năm 2023.

Đọc thêmicon
news

Thay đổi đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ 100 trái phiếu thành 1 trái phiếu. Bỏ lệnh ATC trong phiên khớp lệnh định kỳ đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết.

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang