banner

Sự kiện

Định hướng chiến lược của Công ty Chứng khoán Alpha đánh bại thách thức và khẳng định vị thế trên thị trường

icon25.04.2024

Trên nền tảng của một năm 2023 đầy biến động, ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tâm trạng chủ động và quyết tâm hơn bao giờ hết. Sự kiện này không chỉ là dịp để tổng kết một năm hoạt động mạnh mẽ mà còn là cơ hội để định rõ hướng đi trong tương lai, dưới sự lãnh đạo và định hình của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.


Với sứ mệnh và tầm nhìn vươn xa, Hội đồng quản trị đã nắm bắt những thách thức và cơ hội trên thị trường chứng khoán để xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, Ban TGĐ quyết Tâm thực hiện triển khai các chiến lược thông qua các hành động thể hiện qua các nghiệp vụ kinh doanh. Trong bối cảnh năm 2023, hoạt động tưvấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp đã đóng góp một phần quan trọng vào cấu trúc doanh thu của công ty. Đặc biệt, việc tập trung vào việc phân tách Khối IB thành 02 bộ phận: Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp và Bộ phận kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp đã cho thấy sự chuyên nghiệp và sự chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.


Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức đối với hoạt động IB, nhất là về nhân sự và vốn điều lệ. Với những nhân sự trẻ đầy nhiệt huyết, công ty đang đẩy mạnh việc đào tạo và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để chuẩn bị cho những thách thức lớn hơn trong tương lai. Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ là một ưu tiên hàng đầu để mở rộng cơ hội kinh doanh và tham gia vào các thị trường lớn hơn. Trong mảng hoạt động môi giới, việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ là một phần quan trọng của chiến lược phát triển. Mặc dù đã có những bước tiến tích cực trong việc duy trì sự ổn định và tuân thủ quy tắc nghềnghiệp, nhưng vẫn còn những thách thức cần được vượt qua. Đặc biệt là việc cải thiện sản phẩm dịch vụ số hóa và tăng cường hoạt động giao dịch ký quỹ để thu hút thêm khách hàng và tăng cường lợi nhuận.


Công tác kiểm soát và quản trị rủi ro được coi là một trụ cột quan trọng trong việc  đảm bảo sự ổn định và bền vững của công ty trên thị trường. Ban Tổng Giám đốc đã nhấn mạnh về việc bám sát thị trường, đưa ra các giải pháp linh hoạt để ứng phó với biến động và kiểm soát chặt chẽ mọi quy trình và lệnh đặt của khách hàng. Trong năm 2024, với những kế hoạch cụ thể như mở rộng mạng lưới kinh doanh và hoàn thiện chiến lược phát triển, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng để tiếp tục định hình và mở rộng vị thế của công ty trên thị trường. Đồng thời, việc củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực tài chính cũng được coi là ưu tiên hàng đầu để đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Với sự lãnh đạo đúng đắn và chiến lược phát triển chặt chẽAPSC đang đứng trước cơ hội để vươn xa hơn, khẳng định vị thế của mình và góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cũng trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, APSC cũng đã tổ chức bầu bổ sung thêm thành viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, nhằm gia tăng sức mạnh quản trị và đồng lòng hơn trong việc đối phó với các  thách thức và cơ hội trên thị trường. Việc bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị được xem là bước đi quan trọng để đa dạng hóa quan điểm và kinh nghiệm quản trị, đồng thời tạo điều kiện cho sự thảo luận và ra quyết định một cách đồng thuận và linh hoạt hơn. Những thànhviên mới sẽ mang lại cơ hội cho sự đổi mới và phát triển trong chiến lược của công ty.


Với sự gia nhập của những thành viên mới này, Alpha không chỉ tăng cường sức mạnh quản trị mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và bền vững của mình trên thị trường chứng khoán./.

Bài viết liên quan

news

APSC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP TẠI CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Đọc thêmicon
news

APSC: ĐẤU GIÁ BÁN THÀNH CÔNG 79.781 CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP TẠI CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5.

Đọc thêmicon
news

CTCP Chứng khoán Alpha Phát động chương trình "Đầu tư COOL - Lợi nhuận BULL"

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang