banner

Thông báo

APSC: Điều chỉnh danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ

icon19.01.2023

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại APSC, cụ thể:

1. Loại bỏ cổ phiếu: TCM ra khỏi danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 19/01/2023.

2. Các mã chứng khoán khác trong Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC hiện đang áp dụng không thay đổi.

Nội dung chi tiết: xem tại đây

Trân trọng!

Bài viết liên quan

news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 2 năm 2023. Nội dung chi tiết: xem tại đây Trân trọng./.

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 1 năm 2023. Nội dung chi tiết: xem tại đây Trân trọng./.

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023. Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Sáu ngày 27/01/2023.

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang