banner

Thông báo

Bài viết liên quan

news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 5 năm 2023.

Đọc thêmicon
news

Loại bỏ cổ phiếu: HSG ra khỏi danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 31/05/2023.

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 4 năm 2023.

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: từ Thứ Bảy ngày 29/4/2023 đến hết Thứ Tư ngày 03/5/2023. Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Năm ngày 04/5/2023.

Đọc thêmicon
bnt_upVề đầu trang