Tư vấn đầu tư chứng khoán

Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Tư vấn đầu tư chứng khoán

APSC chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư phục vụ khách hàng thông qua các dịch vụ, tiện ích chuyên sâu như:

   - Cung cấp thông tin thị trường trung thực, kịp thời và chính xác, 

   - Tìm kiếm - giới thiệu cơ hội đầu tư mới cho khách hàng,

   - Hỗ trợ khách hàng xây dựng danh mục đầu tư phù hợp nhu cầu và kỳ vọng cá nhân từng giai đoạn.

Việc nghiên cứu để nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư, hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng luôn được APSC coi là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động môi giới.

Thong ke