Thủ tướng giao ACV quản lý, sử dụng khối tài sản tỷ USD tại 22 sân bay


Thủ tướng giao ACV quản lý, sử dụng khối tài sản tỷ USD tại 22 sân bay

|
ACV vừa được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trị giá hàng tỷ USD do nhà nước đầu tư tại 22 sân bay.

Thủ tướng vừa đồng ý giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay. Thời hạn quản lý, khai thác 7/12/2020-31/12/2025, theo phương thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại 22 sân bay do Nhà nước đầu tư sẽ được giao cho ACV quản lý.

Hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại 22 sân bay do nhà nước đầu tư vừa được giao cho ACV quản lý.

Theo đó, ACV là đơn vị trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 22 sân bay, đảm bảo đúng mục đích, công năng, không được chuyển nhượng, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng được giao. Đồng thời, ACV còn phải chịu trách nhiệm về kinh phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trong thời gian này. Trường hợp phát sinh hoặc điều chỉnh thì đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích nhà nước.

Theo tính toán của ACV, hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống hỗ trợ hạ cánh… tại 22 sân bay do nhà nước đầu tư có giá trị khoảng 8.550 tỷ đồng (dự án nâng cấp đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang được thực hiện với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng). Đồng thời, vật tư thiết bị dự phòng trị giá 2.785 tỷ đồng, hệ thống khí tượng hơn 380 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn 8165 gửi Thủ tướng, trong đó đề nghị giao ACV quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến hết 31/12/2025.

Khi ACV cổ phần hóa, các tài sản trên vẫn thuộc nhà nước, không tính vào giá trị của ACV. Do đó, khi đường băng, đường lăn hư hỏng xuống cấp mà chưa có ngân sách để sửa chữa, nâng cấp, ACV muốn bỏ tiền sửa chữa lại cũng không được phép. Bởi theo quy định pháp luật, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước quản lý phải sử dụng vốn ngân sách để sửa chữa, nâng cấp.

Thong ke