Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ CBTT và báo cáo về chào bán trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP

|
Số hiệu: 122/2020/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực:

15/02/2021

Thông tư 122/2020/TT-BTC

Thong ke