Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành CK, chào mua công khai, mua lại CP, ĐK CTĐC...

|

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Số hiệu: 118/2020/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: 15/02/2021

Chi tiết Thông tư, vui lòng xem file dưới đây. Thông tư 118/2020/TT-BTC

Thong ke