Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng

|
Số hiệu: 116/2020/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: 15/02/2021

Thông tin chi tiết, vui lòng xem File dưới đây.

Thông tư 116/2020/TT-BTC

Thong ke