Thoái vốn Nhà nước 2020: Bộ Xây dựng là điểm sáng, SCIC thiếu may mắn

|
SCIC triển khai nhiều đợt thoái vốn trong năm 2020 nhưng tỷ lệ thành công thấp, giá trị thu về hơn 1.000 tỷ đồng.
Thoái vốn qua đấu giá tại HNX và HoSE, Nhà nước thu về 7.550 tỷ đồng, riêng Bộ ...

Theo thống kê của Người Đồng Hành, Sở GDCK TP HCM (HoSE) đã tổ chức 14 phiên đấu giá thành công và hủy bỏ 26 phiên trong năm. Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch thành công qua đấu giá đạt 311 triệu đơn vị, gấp 3 lần so với năm 2019; giá trị đạt hơn 6.800 tỷ đồng, gấp 3,4 lần.

dau-gia-hose.png

Đơn vị: triệu cổ phiếu, tỷ đồng

Trong khi đó, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo triển khai 48 phiên đấu giá nhưng chỉ có 16 phiên được tổ chức. Khối lượng bán thành công đạt 90 triệu cổ phiếu, giá trị thu về đạt 2.853 tỷ đồng; lần lượt giảm 45% và giảm 28% so với năm 2019.

dau-gia-hnx.png

Đơn vị: triệu cổ phiếu/tỷ đồng

Loại trừ một số trường hợp doanh nghiệp huy động vốn qua đấu giá công khai như Becamex IJC, An Phát Holdings, Biwase thì trong năm 2020, Nhà nước thu về gần 7.550 tỷ đồng qua đấu giá tại HoSE và HNX.

Bộ Xây dựng thu về gần 5.200 tỷ đồng

Trong năm, Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc tiến hành thoái vốn tại 8 doanh nghiệp và ghi nhận thành công tại 4 doanh nghiệp. Bộ đã bán thành công 191,6 triệu cổ phiếu, giá trị thu về 5.188 tỷ đồng, chiếm 69% tổng thu thoái vốn nhà nước thực hiện đấu giá qua HNX và HoSE trong năm.

Bộ Xây dựng triển khai thoái vốn Tổng công ty Sông Hồng (UPCoM: SHG), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp, UPCoM: HAN), Tổng công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) và Tổng công ty Đầu tư phát triển độ thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico, HNX: IDC) trong tháng 11. Nguyên nhân là theo quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, Bộ phải thoái vốn tại 4 tổng công ty trên trước ngày 30/11. Nếu không hoàn thành thoái vốn thì phải hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12.

Kết quả, Bộ thoái thành công vốn tại Idico thu về 2.909 tỷ đồng và CC1 thu về 1.027 tỷ đồng. Ngược lại, phiên đấu giá lô cổ phần Hancorp không được tổ chức do hết thời hạn đăng ký và đặt cọc không có nhà đầu tư tham gia. Phiên đấu giá Tổng công ty Sông Hồng tạm hoãn do vướng Nghị định 140/2020/NĐ-CP không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các đơn vị đã được phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước trước ngày 30/11.

Đồng thời, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) bán vốn HUD Kiên Giang thu về 1.185 tỷ đồng. Hancorp thoái vốn CC4 ghi nhận giá trị thu hồi 67 tỷ đồng.

thoai-von-bxd.png

Nguồn: Tổng hợp từ HNX, HoSE

SCIC miệt mài thoái vốn nhưng may mắn chưa "gõ cửa"

Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là đơn vị chăm chỉ thoái vốn nhất năm 2020 với 26 phiên tại cả HoSE và HNX. Đa phần các phiên đấu giá SCIC tổ chức là trọn lô nên nhà đầu tư tham gia phải chuẩn bị nguồn tiền lớn. Vì vậy, tổng công ty chỉ ghi nhận 4 phiên thành công tại HoSE và 1 phiên trên HNX. Tổng khối lượng bán được gần 53 triệu cổ phiếu, thu về 1.057 tỷ đồng. 

Năm 2019, SCIC thoái vốn 12 doanh nghiệp (11 doanh nghiệp thoái toàn bộ và 1 doanh nghiệp thoái một phần), thu về 314 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, giá trị thu về từ thoái vốn của SCIC gấp gần 3,4 lần.

thoai-von-scic.png

Nguồn: Tổng hợp từ HNX, HoSE

Trong năm, SCIC tiếp tục triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như Công ty FPT, Vocarimex, Sa Giang nhưng không đạt được kỳ vọng. Phiên đấu giá FPT không thu hút được nhà đầu tư nên phải hủy bỏ, bán Sa Giang chỉ có Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) nộp hồ sơ năng lực nên không đủ điều kiện tổ chức.

Mặt khác, SCIC cố gắng hoàn tất phiên đấu giá cổ phiếu Vocarimex (UPCoM: VOC) trong năm 2020 khi hạ giá khởi điểm so với 2 lần trước đó vào tháng 7/2019 và tháng 11. Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia là Kido (HoSE: KDC) và cá nhân Trần Hoàng Nam. 

Tuy nhiên, do vướng Nghị định 140/2020/NĐ-CP, phiên đấu giá bán trọn lô 44,2 triệu cổ phiếu Vocarmex bị tạm hoãn đến 7/1/2021. Nếu đến ngày này vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ tiền cọc.

Ngoài ra, SCIC tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi vào đầu năm, bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu với giá bình quân 86.100 đồng/cp, gấp 3,2 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư bỏ cọc và SCIC vẫn còn nắm 49% vốn doanh nghiệp này.

Viettel cũng là cái tên đáng chú ý trong hoạt động thoái vốn năm nay khi triển khai bán vốn Vĩnh Sơn, Tư vấn Thiết kế Viettel (UPCoM: VTK), Công trình Viettel (UPCoM: CTR) và Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP). Tuy nhiên, chỉ phiên đấu giá VTP ghi nhận thành công với tỷ lệ 100%, trong khi CTR là 53% và VTK chỉ 14%.

Theo Chứng khoán VNDirect, hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước hạ nhiệt từ 2019 sau khi Chính phủ thắt chặt các quy định về đánh giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Sang năm 2021, hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước được kỳ có chuyển biến tích cực, đặc biệt là sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bộ, các vấn đền liên quan định giá đất được giải quyết.

Thong ke