Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 26/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBCK về việc Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến của CTCK cho CTCP Chứng khoán Alpha.

Chi tiết về Quyết định, Quý khách vui lòng xem Tài liệu đính kèm bên dưới.

27
01/2021

Quyết định chấp thuận đăng ký cung cấp DV Giao dịch trực tuyến (36/QĐ-UBCK ngày 26/01/2021)
Thong ke