Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Phân tích kinh tế vĩ mô, vi mô, ngành

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán còn là nơi để các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất trong khoảng thời gian nhất định theo chiến lược và cách thức đầu tư cá nhân. Thực tế đó đòi hỏi các trung gian thị trường, trong đó các công ty chứng khoán phải cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện nhất đến khách hàng.

APSC tự hào cung cấp các báo cáo phân tích có chất lượng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi:

  - Phân tích kinh tế vĩ mô, vi mô;

  - Phân tích ngành;

  - Phân tích cơ bản doanh nghiệp;

  - Phân tích kỹ thuật chứng khoán;

  - Phân tích vận động dòng tiền và xu hướng thị trường.

Thong ke