Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2021

|

Người dân được hỗ trợ tái định cư đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Theo Nghị định 06/2020 sửa đổi bổ sung một Điều 17, Nghị định 47/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, người dân được hỗ trợ tái định cư thay vì chỉ được bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

người dân được hỗ trợ tái định cư thay vì chỉ được bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Báo Đầu Tư.

Người dân được hỗ trợ tái định cư thay vì chỉ được bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Báo Đầu Tư.

Theo đó, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được bổ sung thêm một nội dung “dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng”.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Khoản này phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Căn cứ vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng quyết định, UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; Địa phương tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với bộ, ngành có dự án đầu tư.

Bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật

Nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn có hiệu lực từ hôm nay (1/2) đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, những việc bị cấm khi biểu diễn nghệ thuật có thể kể đến như phân biệt chủng tộc; Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y

Người nhập cảnh hoặc quá cảnh đến Việt Nam sẽ bị phạt hành chính khoảng 20-30 triệu đồng nếu mang theo sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc đã chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó. Chế tài này được áp dụng từ ngày 18/2 theo Nghị định 04/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải có 100 bài báo trở lên

Nghị định 99/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 15/2, quy định cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học phải đạt 6 tiêu chí.

Trước tiên, cơ sở giáo dục phải công bố định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu trong sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu; Được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Tiếp đến, cơ sở giáo dục phải có đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn; Có tỷ lệ ngành đang đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào tạo cấp bằng. Đồng thời, trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học phải có quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh và cấp trung bình từ 20 bằng tiến sĩ trong một năm.

Tiêu chí tiếp theo là trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học.

Cũng trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học phải công bố trung bình ít nhất 100 bài báo trở lên mỗi năm và trung bình mỗi giảng viên cơ hữu công bố 0,3 bài trở lên mỗi năm trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định danh mục tạp chí khoa học có uy tín làm cơ sở công nhận tiêu chí này.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20 và tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; Tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học.

Cuối cùng, giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Xuất khẩu sang Hong Kong được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ ngày 20/2

Hoạt động xuất khẩu Việt Nam - Hong Kong sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi từ ngày 20/2 theo Nghị định 07/2020 quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn 2019 – 2022.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong sẽ góp phần giảm thiểu rào cản, khuyến khích thương mại và đầu tư, hỗ trợ việc thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam.

Đến nay, hàng nông sản Việt xuất khẩu sang Hong Kong chưa cao, chủ yếu là hàng thủy sản, một số loại rau quả và gạo. Hiệp định được thực thi với thuế suất xuất khẩu ưu đãi sẽ khuyến khích ngày càng nhiều sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam sang thị trường này. Ở chiều ngược lại việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo hiệp định còn góp phần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu.

Thừa phát lại không được thực hiện việc liên quan đến lợi ích của bản thân và người thân

Từ ngày 24/2, hoạt động Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định 08/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Đồng thời, Thừa phát lại cũng không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích như vợ, chồng, con đẻ, con nuôi...

8 nội dung phải công khai trong thi hành tạm giam 

Theo Thông tư số 81/2019 của Bộ Công an về việc thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 12/2 hướng dẫn những nội dung phải công khai, gồm quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Chế độ, tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ; Quy định về việc gặp thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Các trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không được gặp thân nhân, tiếp xúc lãnh sự;...

Lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ có thể được hưởng thêm tiền

Từ hôm nay (1/2), lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ (không nghỉ 30 phút theo quy định) thì ngoài việc được hưởng nguyên lương ngày đó sẽ được nhận thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ với hai điều kiện là lao động nữ chủ động không nghỉ và người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm.

Ngoài ra, nếu người lao động muốn làm trọn ngày nhưng người sử dụng lao động không đồng ý thì người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền lương.

Người nước ngoài làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép lao động

Nghị định 152/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/2, quy định người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động. Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại ví trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong một năm cũng không phải có giấy phép lao động.

Xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở

Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy định chi tiết về Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 8/2 đã công nhận giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm). Cụ thể, khoản 14, Điều 1 quy định hộ gia đình, cá nhân trong nước được cấp giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Một số điểm mới khác của Nghị định có thể kể đến như được làm thủ tục cấp Sổ đỏ nhanh tại nhà và bổ sung thêm cơ quan được quyền nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai…

Thong ke