Lưu ký chứng khoán

Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký là nghiệp vụ chứng khoán cơ bản của APSC. Lưu ký chứng khoán cung cấp cho khách hàng tiện ích ký gửi và bảo quản chứng khoán, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp đối với chứng khoán đã lưu ký.

Lưu ký chứng khoán nhanh chóng, APSC giúp khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi để tham gia giao dịch chứng khoán niêm yết.

Với chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch, lưu ký ngoài tác dụng lưu giữ và bảo quản, khách hàng còn thường xuyên được cập nhật thông tin thị trường về biến động giá chứng khoán đang nắm giữ, được tham gia vào thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) sôi động và hấp dẫn.

 

Thong ke