banner

Khách hàng tổ chức

icon

Ứng trước tiền bán

Dịch vụ ứng trước tiền bán (UTTB) chứng khoán là dịch vụ tiện ích mà APSC cung cấp cho khách hàng để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công.

Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày 04/01/2021 cho đến khi có văn bản thay thế
 
Loại dịch vụ Mức phí APSC thu Mức phí tối thiểu Thời gian thu
Ứng trước tiền bán (UTTB) 0,041%/ngày (tương đương 15%/năm) 50.000 đồng/1 lần ứng Thu khi ứng

Ghi chú: Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm

 

logo

Sức mua tự động, không cần ứng từng lần

logo

Đăng ký một lần duy nhất

logo

Chỉ chịu phí dịch vụ tính trên khoản vay thực tế

iconCâu hỏi thường gặp

bnt_upVề đầu trang