banner

Khách hàng tổ chức

icon

Tư vấn thị trường vốn

Tư vấn thị trường vốn là nghiệp vụ cốt lõi của APSC nhằm cung cấp cho doanh nghiệp được tư vấn giải pháp tài chính cả trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn cho bài toán tăng quy mô doanh nghiệp, tăng cường năng lực tài chính và quan trọng là tận dụng được các nguồn lực tài chính xã hội từ các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường với chi phí hiệu quả.

APSC cam kết đồng hành cùng Khách hàng Doanh nghiệp thực hiện lộ trình tăng vốn, tái cấu trúc vốn cho doanh nghiệp thông qua các nghiệp vụ như: Tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc chào bán riêng lẻ; Tăng vốn và chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước

bnt_upVề đầu trang