banner

Khách hàng tổ chức

icon

Tư vấn thị trường nợ

Bên cạnh kênh truyền thống là quan hệ tín dụng giữa Doanh nghiệp và Ngân hàng Thương mại, Doanh nghiệp cũng sẽ được APSC tư vấn với các nhóm giải pháp kèm lộ trình triển khai liên quan đến hoạt động huy động vốn trung và dài hạn hoặc phục vụ nhu cầu tiền triển khai các dự án nhanh chóng hiệu quả. Chúng tôi vừa song hành hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, xây dựng hệ thống văn bản cần thiết vừa tư vấn phương án phù hợp, giúp doanh nghiệp huy động vốn thành công thông qua các gói Tư vấn phát hành và/hoặc Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

bnt_upVề đầu trang