banner

Khách hàng tổ chức

icon

Tư vấn M&A

Tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp được APSC đánh giá là nghiệp vụ tư vấn tài chính nòng cốt, là điểm mạnh của APSC. Chúng tôi tự hào cung cấp những tư vấn chất lượng cao trong các lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp như:

  • Tư vấn về chia tách, hợp nhất, sáp nhập, thâu tóm, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
  • Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.

bnt_upVề đầu trang