banner

Khách hàng tổ chức

icon

Tư vấn IR và Truyền thông

Với kinh nghiệm 15 năm hoạt động trên thị trường tài chính, Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) luôn cố gắng nỗ lực cập nhật xu hướng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn đầu tư phù hợp với mọi nhu cầu tài chính đem lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, cộng sự, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Song song với các mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ tư vấn truyền thông, tư vấn quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (IR) là hoạt động quản lý có tính chiến lược kết hợp chặt chẽ giữa tài chính, truyền thông, marketing và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán góp phần taọ nên sự minh bạch thông tin nhằm thúc đẩy tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp với cộng động tài chính, đảm bảo giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp.

Giá cổ phiếu của một doanh nghiệp phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào doanh nghiệp thông qua các thông tin nhà đầu tư tiếp cận được, vì vậy, công tác PR – IR ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng nhằm đảm bảo câu chuyện truyền thông về chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp được truyền tải một cách đầy đủ, kịp thời và nhất quán.

APSC cung cấp trọn gói Dịch vụ Tư vấn PR – IR toàn diện và chuyên sâu cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng chiến lược IR và xây dựng câu chuyện truyền thông cổ phiếu;
  • Tư vấn soạn thảo kế hoạch IR định kỳ;
  • Tư vấn soạn thảo bộ tài liệu truyền thông IR (bản thông tin giới thiệu doanh nghiệp, bản tin IR, báo cáo IR định kỳ…);
  • Tổ chức cuộc gặp gỡ, hội thảo, tiếp xúc, trao đổi với Nhà Đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân;
  • Tư vấn xây dựng trang tin IR online;
  • Hỗ trợ xây dựng quan hệ báo chí tài chính;
  • Tư vấn lên kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông;

Cung cấp các báo cáo phân tích về thị trường tài chính và cổ phiếu doanh nghiệp, so sánh với các đối thủ cạnh tranh;

Tư vấn hoạt động công bố thông tin;

Phân tích biến động cơ cấu cổ đông và tư vấn chiến lược cổ đông;

Tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên.

bnt_upVề đầu trang