banner

Khách hàng tổ chức

icon

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (Margin) là việc Khách hàng sử dụng khoản tiền vay của công ty chứng khoán để mua chứng khoán. Để đặt lệnh, Khách hàng có thể ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán có sẵn trên tài khoản theo tỷ lệ do APSC quy định.
Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày 04/01/2022 cho đến khi có văn bản thay thế
 
Loại dịch vụ Mức phí APSC thu Mức phí tối thiểu Thời gian thu
Giao dịch ký quỹ 0,041%/ngày (tương đương 15%/năm)

Lãi suất quá hạn: 0,0513%/ngày (tương đương 150% lãi suất trong hạn

Không có Thu vào ngày T2 sau khi bán

Ghi chú: Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm

 

logo

Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay

logo

Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú

logo

Sức mua (đòn bẩy) tự động

bnt_upVề đầu trang