banner

Khách hàng tổ chức

icon

Chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp

Sản phẩm chuyển nhượng trái phiếu ABOND giúp nhà đầu tư có lựa chọn đầu tư an toàn, lãi suất cao, hấp dẫn.

logo

Trái phiếu của những doanh nghiệp tốt nhất, là đối tác chiến lược của APSC

logo

Lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với kênh đầu tư ngắn hạn khác

logo

Tính thanh khoản cao: tổ chức phát hành có cam kết mua lại trước hạn, hoặc nhà đầu tư muốn bán lại, được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu

bnt_upVề đầu trang