banner

Khách hàng cá nhân

icon

Quản lý cổ đông

APSC nhận thực hiện Quản lý cổ đông cho các tổ chức là doanh nghiệp cổ phần với mức độ chuyên nghiệp hóa cao. Theo đó, APSC được ủy quyền và thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan tới quản lý cổ đông.

Thông qua hoạt động này, APSC tổ chức kết hợp các dịch vụ môi giới, bán hàng, tạo thanh khoản tối đa cho chứng khoán đang quản lý, tìm kiếm cơ hội đầu tư theo yêu cầu của cổ đông, hỗ trợ Tổ chức phát hành cập nhật thông tin về thị trường giao dịch cổ phiếu của Tổ chức phát hành.

logo

Chuyên nghiệp

logo

Nhanh chóng

logo

Bảo mật

iconCâu hỏi thường gặp

bnt_upVề đầu trang