banner

Khách hàng cá nhân

icon

Lưu ký chứng khoán

Là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

logo

Nhanh chóng

logo

Thuận lợi

logo

Dễ dàng

iconCâu hỏi thường gặp

bnt_upVề đầu trang