banner

Khách hàng cá nhân

icon

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (Margin) là việc Khách hàng sử dụng khoản tiền vay của công ty chứng khoán để mua chứng khoán. Để đặt lệnh, Khách hàng có thể ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán có sẵn trên tài khoản theo tỷ lệ do APSC quy định.
Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày 01/04/2024 cho đến khi có văn bản thay thế./.
Mức phí APSC thu dựa trên cơ sở giá trị NAV trên tài khoản, được xác định 1 tháng/lần vào ngày 28 hàng tháng, cụ thể:
Nhóm Khách hàng Gía trị NAV trên tài khoản Lãi suất margin áp dụng
Nhóm 1 Dưới 1 tỷ 14.5%/năm
Nhóm 2 Từ 1 tỷ – Dưới 3 tỷ 14%/năm
Nhóm 3 Trên 3 tỷ 13.5%/năm

Đối với khoản vay quá hạn:

 
Loại dịch vụ Mức phí APSC thu Mức phí tối thiểu Thời gian thu
Giao dịch ký quỹ Lãi suất quá hạn: 0,0513%/ngày (tương đương 150% lãi suất trong hạn) Không có Thu vào ngày T2 sau khi bán

Ghi chú: Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm

 

logo

Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay

logo

Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú

logo

Sức mua (đòn bẩy) tự động

bnt_upVề đầu trang