banner

Khách hàng cá nhân

icon

Chuyển nhượng trái phiếu

Sản phẩm chuyển nhượng trái phiếu ABOND giúp nhà đầu tư có lựa chọn đầu tư an toàn, lãi suất cao, hấp dẫn, bảo mật thông tin hiệu quả.

logo

Trái phiếu của những doanh nghiệp tốt nhất, là đối tác chiến lược của APSC

logo

Lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với kênh đầu tư ngắn hạn khác

logo

Tính thanh khoản cao

bnt_upVề đầu trang