banner

Khách hàng cá nhân

icon

Biểu phí

Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày 04/01/2021 cho đến khi có văn bản thay thế

Ghi chú: Cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm

bnt_upVề đầu trang