banner

Khách hàng cá nhân

icon

A-Bond 2

Là sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân/tổ chức có nhu cầu đặt mua Trái Phiếu Doanh Nghiệp trong tương lai.

Đến thời điểm tương lai, APSC và khách hàng thỏa thuận:

  • Chuyển sở hữu trái phiếu doanh nghiệp: Khách hàng thông báo cho APSC v/v Có nhu cầu sở hữu TPDN, và APSC thu xếp đủ khối lượng TPDN để chuyển nhượng cho khách hàng.
  • Thanh lý hợp đồng đặt mua: Khách hàng thông báo cho APSC v/v Không có nhu cầu sở hữu TPDN, hoặc APSC không thu xếp đủ khối lượng TPDN để chuyển nhượng cho khách hàng tại thời điểm tương lai.

Trường hợp này, APSC trả lại tiền đặt cọc cùng 1 khoản lãi suất tương ứng với chi phí cơ hội của khách hàng.

  • Giá trị tối thiểu: 100 triệu đồng
  • Chuyển quyền sở hữu: Không (Trừ trường hợp khách hàng muốn sở hữu TPDN và APSC thu xếp đủ khối lượng TPDN đặt mua).
  • Chuyển giao sở hữu: Không (Trừ trường hợp khách hàng nộp tiền để sở hữu trái phiếu tại thời điểm tương lai).

logo

Là sản phẩm đầu tư có tính an toàn cao.

logo

Kì hạn linh hoạt

bnt_upVề đầu trang