banner

Khách hàng cá nhân

icon

A-Bond 1

Là sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận quyền sở hữu Trái Phiếu Doanh Nghiệp trong một thời gian cố định để hưởng lợi tức cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

  • Giá trị tối thiểu: 100 triệu đồng.
  • Chuyển quyền sở hữu: Có
  • Chuyển giao sở hữu: Có

logo

Là sản phẩm đầu tư có tính an toàn cao.

logo

Lãi suất thực nhận sau thuế, phí ưu đãi.

logo

Cam kết mua lại trái phiếu tại bất kì thời điểm nào với mức lãi suất được xác định theo thời gian khách hàng nắm giữ.

bnt_upVề đầu trang