Kết nối doanh nghiệp

Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Kết nối doanh nghiệp

Qua nhiều năm thực hiện dịch vụ tư vấn và làm cầu nối cho doanh nghiệp, APSC hiện có cơ sở dữ liệu lớn về khách hàng tổ chức. Trên cơ sở đó, chúng tôi nhận thực hiện các yêu cầu tư vấn và tìm kiếm khách hàng, đối tác phù hợp với đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm:

  - Tư vấn, tìm kiếm đối tác mua/bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của các loại hình doanh nghiệp với đa dạng các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  - Tư vấn tìm đối tác chiến lược.

Thong ke