Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản GDCK

|

Để nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại APSC, quý Khách hàng vui lòng tới các phòng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:

Tài khoản thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: 1221 0000 236210

Tại Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Nộp/chuyển tiền vào tài khoản 036Cxxxxxx - [tên chủ tài khoản].

Lưu ý: Quý Khách hàng ghi đầy đủ và rõ ràng số tài khoản giao dịch chứng khoán và tên chủ tài khoản. Trường hợp phần nội dung không đủ các thông tin này khoản tiền nộp/chuyển khoản đến sẽ không được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng cho đến khi quý Khách hàng xuất trình bằng chứng hợp pháp, hợp lệ chứng từ nộp/chuyển khoản tiền để được điều chỉnh.

Mọi yêu cầu hỗ trợ, quý Khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 024.39334666

    - Phòng Dịch vụ Khách hàng: số máy lẻ 105, 106

    - Phòng Quản lý Giao dịch và Thanh toán: số máy lẻ: 101, 102, 103

    - Email: support@apsc.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Thong ke