Hướng dẫn gửi (lưu ký) chứng khoán

|

Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán muốn gửi (lưu ký) chứng khoán vào tài khoản đem đầy đủ các chứng từ/giấy tờ dưới đây tới các điểm giao dịch của APSC để làm thủ tục lưu ký chứng khoán:

 

Đối với Khách hàng cá nhân:

- Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

- CMND/CCCD (bản gốc).

- Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08A/LK): 03 bản gốc.

Đối với Khách hàng tổ chức:

- Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng.

- Giấy giới thiệu người đến làm thủ tục lưu ký chứng khoán.

- CMND/CCCD (bản gốc) của người đến làm thủ tục lưu ký chứng khoán.

- Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08A/LK): 03 bản gốc.

Lưu ý:

Trường hợp có sự sai lệch thông tin về ngày cấp CMND/CCCD/GCN ĐKKD của Khách hàng do tổ chức phát hành đăng ký tại VSD với thông tin tại APSC, quý Khách hàng sử dụng Phiếu gửi chứng khoán mẫu 08B/LK (không sử dụng mẫu 08A/LK) gửi kèm thêm bản photo CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản cũ.

Các trường hợp sai lệch các thông tin khác (số CMND/CCCD/GCN ĐKKD, số lượng sở hữu…), quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Giao dịch và Thanh toán của APSC để được hướng dẫn cụ thể.

 

Mọi yêu cầu hỗ trợ, quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

- Phòng Quản lý Giao dịch và Thanh toán: 024.39334666, số máy lẻ: 101, 102, 103.

- Email: support@apsc.vn.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Thong ke