HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

|

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. APSC sẽ hỗ trợ khách hàng thông qua hình thức cho vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCKNN.

 • Thời gian hỗ trợ vốn: Từ T+ tới 90 ngày, kèm chính sách gia hạn linh hoạt theo từng thời kỳ. Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh;
 • Tỷ lệ vay: Tối đa 50%;
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, Tổ chức trong nước có tài khoản giao dịch ký quỹ mở tại APSC (theo quy định).

 

 I.  ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ ký quỹ vui lòng xem hướng dẫn:

 • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại APSC
 • Mở tài khoản giao dịch ký tại APSC:
 • Đối với Khách hàng cá nhân:
  1. Bản gốc CMND/CCCD của Khách hàng;

2. Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký quỹ.

 • Đối với Khách hàng tổ chức:
 • Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Bản sao CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật;

3. Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV/CSH hoặc văn bản do người có thẩm quyền ký thể hiện:

 • Hạn mức đầu tư chứng khoán;
 • Chỉ định Người đại diện tổ chức thực hiện giao dịch tại APSC (trường hợp không phải đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Cho vay giao dịch ký quỹ);

4. Điều lệ Doanh nghiệp và/hoặc các văn bản khác có liên quan thể hiện tổ chức được phép đầu tư chứng khoán;

5. Hợp đồng ủy quyền công chứng (nếu có);

6. CMND/CCCD/CMQN/CMSQ còn hiệu lực theo quy định của pháp luật (của người được ủy quyền);

7. Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký quỹ.

II.   QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

 1. Chính sách dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ: chi tiết xem tại đây
 2. Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ: chi tiết xem tại đây

 

 

Thong ke