Hướng dẫn đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến

|

Giao dịch chứng khoán trực tuyến (gọi tắt là Giao dịch trực tuyến/GDTT) là một trong các dịch vụ tiện ích của APSC nhằm mục đích đưa tới cho các nhà đầu tư một công cụ giao dịch hiện đại, nâng cao hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí giao dịch.

Quý Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại APSC vui lòng tới các điểm giao dịch của APSC hoặc liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT.

   - Bước 1: Hoàn thành bản Thỏa thuận cung cấp/hủy dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các dịch vụ tiện ích khác (gọi tắt là Thỏa thuận cung cấp dịch vụ).

   - Bước 2: APSC phê duyệt kích hoạt dịch vụ, gửi tin nhắn/email thông báo tài khoản đăng nhập trực tuyến (TK dang nhap TT) và mật khẩu đăng nhập trực tuyến (MK dang nhap TT).

   - Bước 3: Khách hàng đăng nhập lần đầu, thay đổi và ghi nhớ mật khẩu của mình.

 

Lưu ý:

   - Mẫu “Thỏa thuận cung cấp dịch vụ” chỉ dành cho Khách hàng đã mở tài khoản GDCK mà chưa đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích. Khách hàng mở tài khoản giao dịch mới đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích cùng Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, không sử dụng mẫu này.

   - Trong trường hợp Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch qua điện thoại cùng với đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT, mật khẩu giao dịch qua điện thoại (MKGD qua DT) sẽ được cung cấp cùng lúc với mật khẩu đăng nhập trực tuyến. Mật khẩu này Khách hàng ghi nhớ khi sử dụng dịch vụ để đặt lệnh. Muốn đổi mật khẩu, quý Khách hàng đăng nhập hệ thống GDTT để thay đổi mật khẩu.

 

Mọi yêu cầu hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 024.39334666

   - Phòng Dịch vụ Khách hàng: số máy lẻ 105 và 106

   - Phòng Quản lý Giao dịch và Thanh toán, số máy lẻ 101, 102, 103.

   - Email: support@apsc.vn.

 

Thong ke