HOSE thông báo ngừng giao dịch phiên chiều ngày 01/06/2021

|

Kính thưa quý khách hàng,

Trong phiên giao dịch sáng ngày 01/06/2021, giá trị giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoản Thành phố Hồ Chí Minh vượt mức 21,7 nghìn tỳ đồng, dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có công bố ngừng giao dịch ngày 01/06/2021. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo công văn đính kèm.

Công văn thông báo ngừng giao dịch phiên chiều ngày 01/06/2021

Thong ke