Về chúng tôi
Product && Service Banner

Về APSC

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) được thành lập và điều hành bởi những chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm Tài chính – Chứng khoán. Đội ngũ chuyên viên APSC được đào tạo từ bài bản đến chuyên sâu, luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp.

APSC, với thế mạnh về con người và công nghệ, luôn tự tin hướng đến thành công và song hành cùng sự phát triển của TTCK Việt Nam.

Xuất phát từ việc chọn tên gọi, mục tiêu "Tiên phong" luôn được APSC xác định từ những ngày đầu hoạt động trên TTCK Việt Nam. Trải qua nhiều biến động của thị trường và thăng trầm trong hoạt động, năm 2020 được APSC coi là bản lề, là bàn đạp để Công ty tiếp tục nỗ lực vươn lên, kiên định mục tiêu "Tiên phong" đã chọn.
  • Chuyên nghiệp trong hoạt động Môi giới, Tư vấn tài chính.
  • Hiện đại trong phương thức và công nghệ giao dịch.
  • Toàn diện trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  • Sự tín nhiệm của khách hàng là thành công của APSC.

APSC coi trọng giữ gìn và phát huy các giá trị cốt lõi, cũng chính là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động kinh doanh:

  • Trung thực.
  • Chuyên nghiệp.
  • Cống hiến.

Lịch sử phát triển

Ban lãnh đạo

GD

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Nam

Đinh Tuấn Anh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Quốc Hùng

Thành viên HĐQT

Lưu Hồng Huệ

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đình Duy

Thành viên HĐQT

Lê Văn Cường

Phó Tổng Giám đốc

Vũ Thúy Anh

Kế toán trưởng

Tổ chức bộ máy

Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree
Leaves of Tree