Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 26/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 627/UBCK-QLKD về hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Alpha. 

Chi tiết thông tin, quý khách vui lòng xem Công văn đính kèm.

26
02/2021

Công văn chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thong ke