news

Loại bỏ cổ phiếu: TCM ra khỏi danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại APSC từ ngày 19/01/2023

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023. Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Sáu ngày 27/01/2023.

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ dự kiến quý 1 năm 2023.

Đọc thêmicon
news

Thay đổi đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ 100 trái phiếu thành 1 trái phiếu. Bỏ lệnh ATC trong phiên khớp lệnh định kỳ đối với Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết.

Đọc thêmicon
news

Thời gian nghỉ giao dịch: Thứ Hai, ngày 02/01/2023 Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Ba, ngày 03/01/2023

Đọc thêmicon
news

Bắt đầu từ ngày 12/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ. Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng như sau:

Đọc thêmicon
news

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ áp dụng từ 08/09/2022.

Đọc thêmicon
news

Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2022 như sau: Ngày nghỉ giao dịch: Thứ 5 (01/9/2022) và thứ 6 (02/9/2022) Giao dịch bình thường trở lại: Thứ 2 (05/9/2021)

Đọc thêmicon
cuối
bnt_upVề đầu trang