Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 19/7/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã phát hành Báo cáo tài chính định kỳ Quý 2 năm 2021. Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới:

1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

2. Công văn Giải trình lợi nhuận Quý 2 năm 2021

19
07/2021

Báo cáo tài chính Quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2021
Thong ke