APSC: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020

|

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Alpha dự kiến bắt đầu vào hồi 13:00 ngày 09/12/2020.

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem Chương trình đính kèm.

Tin hot

News
Thông báo về việc HSX tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán
Thong ke