APSC: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020

|

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Alpha dự kiến bắt đầu vào hồi 13:00 ngày 09/12/2020.

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem Chương trình đính kèm.

Thong ke