Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 26/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBCK về việc Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến của CTCK cho CTCP Chứng khoán Alpha.

Chi tiết về Quyết định, Quý khách vui lòng xem Tài liệu đính kèm bên dưới.

 

26
01/2021

APSC được UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến
Thong ke