(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
24/08/2011 10:13:59 - gafin.vn
Miễn thuế cổ tức cho 2 năm 2011-2012Cổ đông cũng được miễn thuế với cổ tức năm 2012 nhưng thực hiện sau ngày 31/12/2012.Quy định trên được trích từ dự thảo Nghị định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, với thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức.

Tuy nhiên, thu nhập cổ tức này lại không bao gồm cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng. Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được giảm 50%.

Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới năm 2011 thì sẽ căn cứ trên vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư lần đầu hoặc tính theo số lao động bình quân trong năm, không quá 300 người đối với khu vực nông/lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; không quá 100 người đối với khu vực thương mại và dịch vụ...

Nguồn Đầu tư chứng khoán

Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ