(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
24/08/2011 15:47:36 - gafin.vn
Chứng khoán phái sinh đầu tiên áp dụng tại Việt Nam có thể là hợp đồng tương laiÔng Nguyễn Sơn cho biết có thể trước mắt sản phẩm đầu tiên sẽ được đưa vào áp dụng là hợp đồng tương lai và các sản phẩm dựa trên chỉ số.Đề án thị trường chứng khoán phái sinh đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính gấp rút nghiên cứu xây dựng. Tiến sĩ Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này.

Theo ông Sơn, việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh gắn liền với đề án tái cấu trúc thị trường và nằm trong tổng thể đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020. Dự kiến, đề án này sẽ được xây dựng và trình Chính phủ trong năm 2012.

Ngoài việc hình thành sản phẩm giao dịch (hàng hóa), thị trường phái sinh cần xây dựng một cơ chế giao dịch, thanh toán bù trừ đối tác trung tâm (CCP), cơ chế công bố thông tin, bảo hiểm rủi ro và quản trị rủi ro dựa trên cơ chế giám sát việc thao túng giữa thị trường phái sinh với thị trường cơ sở, ông Sơn cho biết.

Theo đó, đối với thị trường chứng khoán cơ sở, có thể sử dụng hệ thống đăng ký, lưu ký như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hiện nay, nhưng đối với thị trường phái sinh, bắt buộc phải có hệ thống CCP và cơ chế xử lý thiếu hụt chứng khoán trong thanh toán bù trừ gắn liền với hệ thống thanh toán bằng chứng khoán vật chất hay bằng tiền.

Đây là những vấn đề mà Đề án cần giải quyết và cũng nằm trong lộ trình xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Theo thăm dò thị trường cũng như yêu cầu của thị trường, ông Sơn cho biết có thể trước mắt sản phẩm đầu tiên sẽ được đưa vào áp dụng là hợp đồng tương lai và các sản phẩm dựa trên chỉ số, sau đó có thể là các hợp đồng quyền chọn.

Vụ trưởng cũng cho biết chưa thể nói Việt Nam sẽ lựa chọn mô hình thị trường phái sinh của nước nào. Việt Nam đang đầu tư xây dựng một gói thầu về công nghệ thông tin khá hiện đại cho thị trường chứng khoán, trong đó cấu phần về thị trường phái sinh cũng được xem xét.

Trong điều kiện Việt Nam, thị trường cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, nên việc phát triển thị trường phái sinh cần phải được cân nhắc để lựa chọn công cụ hợp lý cũng như cơ chế để tránh rủi ro.

Một vấn đề đặt ra đối với những nhà quản lý thị trường là xem xét sự tương quan giữa thị trường chứng khoán cơ sở với thị trường phái sinh, vì sự biến động trên thị trường này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường kia và ngược lại. Do đó, nếu không có một cơ chế kiểm soát tốt thì sẽ dẫn đến việc thao túng giữa các thị trường với nhau, dẫn đến sự sụp đổ của các thị trường.

Ông Sơn cũng cho biết về hệ thống giám sát, để phòng ngừa thao túng giá, thị trường phái sinh và hệ thống kết nối giữa 2 thị trường (phái sinh và cơ sở) phải có khả năng phát hiện và ngăn chặn nguy cơ này.

Ngoài ra, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật khác. Đó là thực hiện biên độ giá cho các hợp đồng phái sinh trên thị trường phái sinh; áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường trên thị trường cơ sở (khi giá chứng khoán cơ sở dao động mạnh thì có thể tạm ngưng giao dịch; việc tạm ngưng giao dịch chứng khoán cơ sở sẽ kéo theo sự tạm ngưng giao dịch đối với các sản phẩm phái sinh liên quan). Và áp dụng cả giới hạn vị thế giao dịch (mỗi nhà đầu tư chỉ được nắm giữ một lượng nhất định sản phẩm phái sinh).

Để hạn chế rủi ro mất khả năng thanh toán, cũng cần xây dựng hệ thống CCP cho hệ thống thanh toán; quy định về ký quỹ giao dịch (gồm 2 cấp: ở cấp 1, nhà đầu tư ký quỹ với công ty chứng khoán và ở cấp 2, công ty chứng khoán ký quỹ với hệ thống CCP); quy định quỹ đảm bảo thanh toán và quỹ bồi thường thiệt hại.

Nguồn Nhịp cầu đầu tư

Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ