(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
23/08/2011 08:24:57 - cafef.vn
Chứng khoán Cao Su bị phạt 125 triệu đồngCTCP Chứng khoán Cao Su không tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.

Ngày 22/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Chứng khoán Cao Su, cụ thể như sau:

       - CtyCP Chứng khoán Cao Su tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ theo quy định, vi phạm Điều 44 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính;

       - CtyCP Chứng khoán Cao Su không tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.

          Xét tính chất và mức độ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Chứng khoán Cao Su, như sau:

          - Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP;

         - Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

           Tổng cộng mức phạt tiền là: 125 triệu đồng (Một trăm hai lăm triệu đồng).

           Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo UBCKNN

Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ