(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
02/01/2013 10:49:58

Quản lý cổ đông

APSC thực hiện quản lý cổ đông cho các tổ chức là doanh nghiệp cổ phần với mức độ chuyên nghiệp hóa cao thông qua các nghiệp vụ:

Xây dựng, quản lý danh sách cổ đông và các báo cáo liên quan

Quản lý hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cổ đông

Phân bổ quyền cho cổ đông

Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện liên quan

Thông qua các nghiệp vụ này, APSC kết hợp cùng các nghiệp vụ môi giới, bán hàng tạo tính thanh khoản tối đa cho chứng khoán mình quản lý, tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo yêu cầu cổ đông.

Với dịch vụ quản lý cổ đông mà APSC cung cấp, khách hàng là tổ chức phát hành khi đủ điều kiện luôn sẵn sàng về yêu cầu lưu ký và đăng ký lưu ký khi gia nhập thị trường.

 

 

 

Đánh giá bài viết: (Số người: 0; Điểm: 0)
Chia sẽ bài viết:
Viết bình luận mới

Dịch vụ