(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
09/10/2018 17:13:49
Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, cụ thể như sau:

 1.       Thời gian: 8 giờ, Thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

      2.       Địa điểm: CTCP Chứng khoán Alpha, Số 2 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 3.     Nội dung đại hội:

-    Báo cáo của Tổng Giám đốc;

-    Báo cáo của Hội đồng quản trị;

-    Báo cáo của Ban Kiểm soát;

-    Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

-    Tờ trình về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

-    Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;

-    Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty;

-    Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4.       Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.apsc.vn

5.       Đối tượng tham dự Đại hội:

-         Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày 03/10/2018.
-         Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).
-         Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

6.       Xác nhận tham dự Đại hội:

-         Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/10/2018;
-         Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18/10/2018 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha - Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 024.3 933 4666 - Fax: 024.3 933 4997            

Trân trọng thông báo./.

 

Nội dung thư mới 
Tài Liệu kèm theo 

Dịch vụ