(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
22/03/2018 10:19:53
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ do Tổng Công ty Đông Bắc sở hữu 
Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ do Tổng Công ty Đông Bắc sở hữu được tổ chức vào ngày 22/03/2018 như sau: 

1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

99.000 cổ phần

Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:

99.000 cổ phần

2.Giá khởi điểm:

101.000 đồng/cổ phần

3.Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:

3 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0          Cá nhân: 3

4.Tổng khối lượng đăng ký mua:

102.000 cổ phần

5.Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

3 phiếu

6.Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

102.000 cổ phần

7.Khối lượng đặt mua cao nhất:

99.000 cổ phần

8.Khối lượng đặt mua thấp nhất:

3.000 cổ phần

9.Giá đặt mua cao nhất:

103.000 đồng/cổ phần

10.Giá đặt mua thấp nhất:

101.000 đồng/cổ phần

11.Giá đấu thành công cao nhất:

103.000 đồng/cổ phần

12.Giá đấu thành công thấp nhất:

103.000 đồng/cổ phần

13.Giá đấu thành công bình quân:

103.000 đồng/cổ phần

14.Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

1 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0            Cá nhân: 1

15.Tổng số lượng cổ phần bán được:

99.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

0 cổ phần

16.Tổng giá trị cổ phần bán được:

10.197.000.000 đồng

Dịch vụ