(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
21/03/2018 11:19:31
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ do Tổng Công ty Đông Bắc sở hữu
Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ do Tổng Công ty Đông Bắc sở hữu như sau: 
1.Tổ chức chào bán đấu giá cổ phần: Tổng Công ty Đông Bắc 
2.Tổ chức có cổ phần được thoái vốn: Công ty cổ phần Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ 
3.Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 99.000 cổ phần CTCP Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ 
4.Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 nhà đầu tư 
Trong đó: + Tổ chức: 0 nhà đầu tư 
                 + Cá nhân: 03 nhà đầu tư 
5.Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 102.000 cổ phần 
Trong đó: + Tổ chức: 0 cổ phần 
                 + Cá nhân: 102.000 cổ phần 
6.Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2018 
7.Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 22/03/2018 
8.Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha – Số 02 Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 
Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha trân trọng thông báo./.

Dịch vụ