(*)
(*) (*)
(*)
Lưu ý: (*): Là trường bắt buộc nhập dữ liệu
GỬI ĐI
02/07/2020 11:26:35
Thông báo: Khảo sát về sản phẩm chứng quyền có đảm bảo

Sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) được Sở GDCK Tp.HCM triển khai từ 28/06/2019, sau hơn một năm triển khai, với mục đích phát triển một thị trường CW hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư, Sở GDCK Tp.HCM thông qua Công ty Chứng khoán gửi Bảng khảo sát nhà đầu tư về sản phẩm CW, như sau:

  • Thời gian khảo sát: 01/07/2020 đến 22/07/2020

  • Hình thức khảo sát: 

  • Qua Google survey: link Google survey:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNs6hpihbkGARMFPuawzhFnZUsbmjPU3DTR7aDO-pm2VOMbA/viewform 

Nhà đầu tư thực hiện khảo sát bằng bản cứng có thể thực hiện ngay tại Quầy giao dịch của Công ty CP Chứng khoán Alpha hoặc gửi Bảng khảo sát ít nhất 02 ngày trước ngày hết hạn khảo sát về trụ sở Công ty CP Chứng khoán Alpha để Công ty tập hợp gửi về Sở GDCK Tp. HCM đúng hạn định. 

Địa chỉ nhận Bảng khảo sát:

Phòng Giao dịch - Công ty CP Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nôi

Điện thoại: 024. 39334666


Dịch vụ